Ban điều hành

Các thành viên Ban điều hành được CLB bầu chọn trên tinh thần dân chủ

GREE02 Bùi Đăng Đạt (1)

Mr Bùi Đăng Đạt

Mr Trần Phước Trung

PCT – Trưởng Gree Miền Nam

Mr Phạm Văn Khiết

Ms Nguyễn Thị Tú Oanh

Mr Nguyễn Đình Toản

Mr. Trần Xuân Vinh

Trưởng ban chuyên môn

Tất cả thành viên

Mr Đinh Quốc Hưng

Thành viên

Mr Thành Xuân Thủy

Thành viên

Ms Tô Thị Thu Thảo

Thành viên

Ms Ngô Thị Bích Phượng

Thành viên

Mr Vũ Văn Thắng

thành viên