GREE02 Bùi Đăng Đạt (1)

Mr Bùi Đăng Đạt

Mr Bùi Đăng Đạt

Tập đoàn Agroup và Công Ty TNHH Kiến Phúc Việt