Nguyễn Đình Toản Thành viên ban điều hành

Mr Nguyễn Đình Toản

Mr Nguyễn Đình Toản

Thông tin cá nhân:


Thế mạnh:

Thông tin doanh nghiệp:

Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Hưng Gia

  • Địa chỉ: Cầu Giấy, Hà Nội

Website:

Lĩnh vực hoạt động:
– Phát triển dự án bất động sản

Thị trường thế mạnh:

  • Thái Nguyên

Mong muốn kết nối:
– Các sàn bất động sản
– Nhà đầu tư tổ chức & cá nhân

Link tham khảo:
Kết nối: Facebook: