201837923_4502606959783437_4612431128392056872_n

Mr Nguyễn Văn Xang

Tổng giám đốc Công ty Cổ Phần An Phát Khánh
Thành viênGREE Club
Mr Nguyễn Văn Xang

Chủ tịch HĐQT kiêm GĐ Công ty Cổ Phần An Phát Khánh – Quản lý hơn 6000 xe ô tô hoạt động kinh doanh vận tải Grab tại Hà Nội và Đà Nẵng