Phạm Văn Khiết - Ban điều hành

Mr Phạm Văn Khiết

Mr Phạm Văn Khiết

Công ty: ĐIỀN GIA KHOA

Chức vụ: Giám Đốc

Anh theo học Sau đại học ngành Du Lịch tại USA & Mini MBA bất động sản tại Cen Academy

Khởi nghiệp từ 2003

Với Tầm nhìn, sứ mệnh, mục tiêu :Cho Cuộc Sống Tốt Đẹp Hơn

Giá trị có thể cung cấp cho cộng đồng Cho Mọi Người Hạnh Phúc Hơn thông qua đầu tư Bất Động Sản

Thế mạnh, giá trị cốt lõi Xây dựng đẹp trên mọi bất động sản

Ngành nghề, lĩnh vực:
Bất động sản, xây dựng, du lịch, kỹ năng mềm

Mong muốn kết nối: tất cả vùng miềng, tất cả mọi người

Kết nối

Facebook tại đây

Zalo: 0702123999

Số điện thoại: 0702 123 999

 Email: diengiakhoa@gmail.com