Vũ Văn Thắng - Ban điều hành

Mr Vũ Văn Thắng

thành viênGREE Club
Mr Vũ Văn Thắng

Thông tin cá nhân:


Thế mạnh:

Thông tin doanh nghiệp:

Công ty CP dịch vụ và đầu tư bất động sản Phố Xanh Group

Website:

Lĩnh vực hoạt động:
– Phát triển dự án bất động sản

Thị trường thế mạnh:

Mong muốn kết nối:
– Các sàn bất động sản
– Nhà đầu tư tổ chức & cá nhân

Link tham khảo:
Kết nối: Facebook: