Nguyễn Thị Tú Oanh - Thành viên Ban Điều Hành

Ms Nguyễn Thị Tú Oanh

Ms Nguyễn Thị Tú Oanh

Thông tin cá nhân:


Thế mạnh:

Thông tin doanh nghiệp:

Công ty TNHH TM và DV Đông Thành

  • Địa chỉ: Cầu Giấy, Hà Nội

Website:

Lĩnh vực hoạt động:
– Phát triển dự án bất động sản

Thị trường thế mạnh:

  • Móng Cái

Mong muốn kết nối:
– Cộng đồng nhà đầu tư
– Nhà đầu tư tổ chức & cá nhân

Link tham khảo:
Kết nối: Facebook: