Thông báo công bố và lấy ý kiến về điều lệ, quy chế tài chính, sơ đồ tổ chức, chức năng nhiệm vụ

Với mong muốn kiện toàn tổ chức của GreeClub, ban pháp chế sau khi được ban điều hành thông qua, xin phép được đưa ra công bố và lấy ý kiến về:

  1. Điều lệ, quy chế tổ chức

2. Quy chế tài chính

3. Sơ đồ tổ chức

4. Chức năng nhiệm vụ

Trong thời gian 10 ngày kể từ thời điểm công bố ( ngày 12/10/2022), nếu không có ý kiến bổ sung, đóng góp, các tài liệu, quy định, quy chế trên được thông qua.

Trân trọng,

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments